Norges Døveforbund

/Norges Døveforbund

Lansering av Norsk hermetikkmuseum i tegnspråkversjon.

En stor begivenhet for tegnspråkbrukere! Gratulerer til Norsk hermetikkmuseum i Stavanger!Fra 20.juni kan du laste ned en guidet en tur på hermetikkmuseet på tegnspråk til iPad eller smarttelefon. Samarbeidsprosjektet mellom hermetikkmuseet og Statped er nå avsluttet. Prosjektet er helt i tråd med Statpeds samarbeidsavtale med Språkrådet. Den oppfordrer til å [...]

juli 1, 2016 |

NDF på Stortinget

Arbeiderpartiet har tatt initiativet og inviterte flere organisasjoner til å holde et innlegg om sine synspunkter, som de kan ta det med i deres parti program for kommende stortingsperiode 2017-2021.Norges Døveforbund var blant de organisasjonene som ble invitert til å holde et innlegg.Vi la fram 5 punkter som vi syns [...]

juni 9, 2016 |

Artikler om fordelene med tegnspråk

Nettavisen Alt om din helse har skrevet flere artikler om viktigheten og fordelene med tegnspråk. "Hvis man skal vente og se om et barn skal lære tegnspråk eller ikke, så risikerer man i verste fall at barnet hverken kan bruke norsk talespråk eller norsk tegnspråk. " - Ketil Vestrum EInarsen, [...]

juni 8, 2016 |

Dokument 8 på Stortinget idag

Mindretallsforslag støtter alle 6. Dokument 8 og oppfølgning

juni 2, 2016 |

Norges Døveforbund har sendt inn fem ulike resolusjoner til ulike komiteer på Stortinget og departmenter.

som vedtatt på landsmøtet 27.-29. mai Norges Døveforbund har sendt inn fem ulike resolusjoner til ulike komiteer på Stortinget og departmenter. Vi håper det blir fulgt opp. Les resolusjonene her; Til Helse-og omsorgsdepartmentet; Eldre døve og hørselshemmede må sikres mot språklig og sosial isolasjon Til Justisdepartmentet; Nødmeldingstjeneste for døve og [...]

juni 1, 2016 |

Resultat fra valget på landsmøtet 2016

Bilde av det nye forbundsstyret NDFs 40. ordinære landsmøte er ferdig. Det neste ordinære landsmøtet blir i Trønderlag 2019. Forbundsleder: Hedvig Sinnes Styremedlemmer: Camilla Høiberg Per Gunnar Johnsen Tove Glomset Nina Hauge Bjørn Stensvoll Maren Oriola Varamedlemmer: Ole Morten Rolland Harald Oppigård Bjarte Bø Sande Ungdomsrepresentant: Helene Hodneland Sæle Ansattes [...]

mai 30, 2016 |

Årets generalforsamling i EUD i Nederland

Bjørn Stensvoll og Sonja Myhre Holten deltar fra forbundsstyret Hentet fra Facebook, videoer kan du se på siden   Liisa Kauppinen, mottaker av FNs menneskerettighetspris for sitt arbeid, valgt til møteleder. Nelson Mandela har også vært mottaker av denne høythengende prisen.     Samarbeidsavtale mellom WFD og Det franske døveforbundet [...]

mai 23, 2016 |

ExtraExpress våren 2016

NDF fikk gjennomslag for tre nye prosjekter! Våren 2016 fikk Norges Døveforbund gjennomslag for tre ulike prosjekter, se hele listen her, i fjerde runde av ExtraExpress. Møre og Romsdal Døveforening Et flerkulturelt seminar Norges Døveforbund - Stavanger Forminske fordommer Norges Døveforbund Ungdom Førstehjelp på tegnspråk ExtraStiftelsen har kommet med ExtraExpress, [...]

mai 19, 2016 |

Tegnspråktolket 17. mai

Så langt har vi fått beskjed at det blir tegnspråktolk i 5 byer under 17. mai Ja til universell utforming! Følger flere kommuner etter ved å ordne tolk ved offentlige arrangementer? Vi tar gjerne i mot tips om flere byer. Send en email til petter@doveforbundet.no Hilsen fra forbundsleder Hedvig Sinnes. [...]

mai 13, 2016 |

NDFs kommentar til rapporten «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet»

NDF har skrevet brev til departmentet Arbeids- og sosialdepartementet har arbeidet med utredningen «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet og rapporten ble offentliggjort 14. april. Det er en god og grundig rapport. Rapporten kan leses i sin helhet her. Brevet skrevet av NDF og tolkeutvalget i sin helhet som sendes til departementet kan [...]

mai 4, 2016 |