ES_LOGO_rgb ExtraExpress våren 2016ndflogo ExtraExpress våren 2016

NDF fikk gjennomslag for tre nye prosjekter!

Våren 2016 fikk Norges Døveforbund gjennomslag for tre ulike prosjekter, se hele listen her, i fjerde runde av ExtraExpress.

Møre og Romsdal Døveforening Et flerkulturelt seminar
Norges Døveforbund – Stavanger Forminske fordommer
Norges Døveforbund Ungdom Førstehjelp på tegnspråk

ExtraStiftelsen har kommet med ExtraExpress, en raskere søknadsbehandling som vil gjøre det enklere å søke om prosjektstøtte. ExtraExpress gjelder kun innenfor organisasjonen. NDF sentralt og dets organisasjonsledd (døveforeninger) kan søke om prosjektstøtte til mindre prosjekter 5.000 – 30.000 kroner. Hvis du som enkeltperson har en god idé, kan du bare ta kontakt med din lokale døveforening. Ordningen ble permanent i 2015. ExtraExpress har kun åtte ukers behandlingstid, og med en forenklet søknads- og rapporteringsrunde. Målet er å stimulere til lokal aktivitet og mer frivillighet i organisasjonene.

Les mer her om ulike Extrastiftelsen frister i 2016

Tidligere prosjekter;

Runde 3: (avsluttes i 2016)

Følgende prosjekter fikk støtte i tredje runde;

1. IT Støtte for eldre døve/hørselshemmende, Stavanger Døveforening
2. Tegnspråk i arbeidslivet, Oslo Døveforening
3. Tegnspråk treff for hele familien, Bergen Døvesenter
4. Tegnspråklig teater, Trondheim Døveforening
5. Tegnspråktreff, Vestfold Døveforening
6. Trim helg på Stord, Bergen Døvesenter
Les mer her

Runde 1: (avsluttet i 2015)

1. NDF NDFUs informasjonsarbeid
2. NDF regional møteplass for unge og eldre døve (Triaden i Lørenskog)
3. Oslo Døveforening Møteplass for døve barn med foreldre
4. NDF Tegnspråkkurs for søsken og venner av hørselshemmede barn
5. NDF Meny på tegnspråk

Les mer her