Her finner du svarene på vanlige spørsmål knyttet til Norges Døveforbund, medlemskap og tegnspråk. Finner du ikke svaret her? Send en mail til post@doveforbundet.no

Tegnspråk

Hvor mange bruker norsk tegnspråk i Norge?

Svar: Anslagsvis 16.500 brukere av norsk tegnspråk. Av dem er ca. 5.000 døve.

Generelle spørsmål

 • Hvordan kan jeg få arbeid som selv er døv/hørselshemmet?
 • Er det et sted som jeg kan henvende meg til for å si ifra at jeg vil jobbe som frivillig rettet mot det å jobbe med eller for døve? For å hjelpe til?
 • Hvor kan jeg lære meg tegnspråk?
 • Selger Norges Døveforbund eller andre butikker div. hjelpemidler til døve? Fordi den som ringer har en i familien eller en bekjent som trenger hjelpemiddel i forhold til brann, dørklokke, til senga….
 • Selger vi i Norges Døveforbund et type skilt/ refleksvest som det står ‘vis hensyn, jeg er døv’.
 • Er det vi i Norges Døveforbund som formidler det med tolk? Eller hvor kan jeg bestille en tolk?
 • Noen firmaer ønsker å tilby tolk til et arrangement. Hvor kan jeg få til det? Hvem betaler?
 • Mange som ringer hit i forb.m. Universell Utforming. Store bygg som ønsker å legge til rette med utstyr. Entreprenørfirma, stor firmaer, kontorlokaler.
 • Noen arbeidsgivere ringer inn og spør om det med tolk på jobben. Hvem som skal betale tolken? Og er det noe vits i at døve har tolk hele dagen, er det ikke nok med at de får tolk i lunsjpausen?
 • Hvordan kan man bestille tolk til fremmendspråklige døve`?

Medlemsservice

Hvordan melder jeg meg inn i NDF?

Hvor mye koster det å være medlem i NDF?

SVAR:

Medlem Kontingent 2016
 Medlem senior 62 år + 350 kr
 Medlem 26 – 61 år 450 kr
 Ungdomsmedlem 13-25 år 350 kr
 Barnemedlem 0-12 år 100 kr

(medlemspris for uføretrygende ble avsluttet pr 1. januar 2014)

Når er mitt medlemskap gyldig?

Ditt medlemskap er gyldig når du har betalt medlemskontingenten og gjelder til og med det året.

Jeg er medlem. Hvor kan jeg bestille batterier til høreapparatet?

SVAR: Vi tilbyr ikke batterier men vi har en god avtale med Batteriklubben hvor du kan få 10% rabatt, oppgi ditt medlemsnummer hos NDF.

Hvordan kan jeg melde meg ut av NDF?

SVAR: Send en mail til medlem@doveforbundet.no

Hvor melder jeg adresseforandring?

SVAR: Du kan logge deg inn på DinSide; eller send en epost til medlem@doveforbundet.no. Husk å oppgi ditt medlemsnummer.

 • https://ndf.regweb.no/
 • Brukernavn: Ditt medlemsnr (Du finner dette øverst i høyre hjørne på fakturaen).
 • Passord: NDF + DITT POSTNR
Jeg ønsker ikke Døves Tidsskrift i posten eller per epost? Du kan også endre om du ønsker Døves Tidsskrift i posten eller per epost eller ingen blad inne på DinSide.
Hva skjedde med medlemspris for uføretrygde? Det ble vedtatt under landsmøtet 2013 at det er slutt med eget medlemskategori for uføretrygde, og nå er det kun alder
som vi skal forholde oss til.  Medlemspris for uføretrygdende ble avsluttet pr 1. januar 2014.Ikke mottatt Døves Tidskrift ? Andre spørsmål? Send mail til medlem@doveforbundet.no