Denne siden er under oppdatering

Hvor mange døvblitte er det i Norge?
Vi regner med at det er ca 4.000 døvblitte i Norge, men så er det flere hundretusen som hører dårlig og det er vanskelig å sette en eksakt grense mellom hvem som er døvblitte og hvem som er tunghørte. Mange har et gradvis hørselstap gjennom flere år frem til de en dag hører så dårlig at de sliter med å oppfatte talespråk.

Hvem er døvblitte?
Vi definerer ofte en døvblitt person som en som har mistet hørselen helt eller delvis som voksen og som selv med hørselsteknisk utstyr har problemer med å oppfatte talespråk – spesielt i gruppesamtaler.

Hvor er det kurs for døvblitte?
Både Ål folkehøyskole og kursesenter for døve i Hallingdal og Statpeds kompetansesentre har tilbud om kommunikasjonskurs for døvblitte og pårørende. Det er kurs der reise- og oppholdsutgifter blir dekket av NAV (trygdekontorene). E-postadresser: www.al.fhs.nowww.statped.no

Har jeg rett til tolk?
Ja, alle med et så stort hørselstap at de ikke oppfatter talespråk godt nok har rett til tolkehjelp etter behov. Det gjelder til situasjoner både i arbeidsliv, familieliv og til fritidsaktiviteter. Tolketjenesten er gratis for brukerne og en bestiller tolk fra tolketjenestene som finnes ved de lokale Hjelpemiddelsentralene. Det er viktig å vite at en kan få tolking både skriftlig (på billedskjerm), som tegn til tale eller som norsk tegnspråk.