Denne siden er under oppdatering

Omsorgsbolig/aldersboliger

Det finnes omsorgsboliger, aldersboliger og sykehjem, som er spesielt tilrettelagt for døve og døvblinde, og som eies og drives i privat eller kommunal regi. Ansatte i boligene skal beherske tegnspråk slik at beboerne kan leve i et tegnspråklig miljø. Det finnes både leieboliger og boliger organisert som borettslag. Eks.:

Stiftelsen Signo har flere aldersboliger i landet rundt (Nøkkelbo, Conrad Svendsen Senter, Konows senter)
(www.signo.no)

Trondheim kommune (Havsteinekra)
(www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117627132)

Oslo kommune. St. Hanshaugen omsorgssenter

(http://unicare.no/omsorgshjem/st-hanshaugen-omsorgssenter/)