Arbeidslivsutvalget i Norges Døveforbund jobber for at døve og hørselshemmede skal få like stor tilgang til arbeidslivet som majoriteten i samfunnet.

Likepersonsarbeid skal gi døve og hørselshemmede et annet tilbud og dekke et annet behov enn det, for eksempel, fagpersonell kan bidra med. Utgangspunktet er at den som har skoen vet best hvor den trykker.

Ordningen går ut på at arbeidsledige, ungdommer eller andre som ønsker å komme inn i arbeidslivet eller bytte jobb tar kontakt med NDF v/ arbeidslivutvalget med forespørsel om kontakt i e fagfelt, så vil NDF finne noen som har erfaring i fagfeltet det etterspørres om. NDF vil også arrangere et møte og bekoste reisen og andre utgifter rundt møtet. På møtet skal erfaringsutvekslingen skje og forhåpentligvis vil den arbeidsledige for eksempel lære noe om å komme seg inn i arbeidslivet. Eller kan det være andre spørsmål som er aktuelt å stille.

Det kan være:

– Hvordan takler man et ikke-tegnspråklig arbeidsmiljø?
– Hvilke rettigheter har jeg i dette fagfeltet?
–  Hvilke muligheter har jeg for å komme meg videre? For eksempel kurs og div sertifiseringer.

I dagens samfunn er det et stort antall yrker. Det er heller ikke lett å orientere seg frem til et bestemt yrke som er spennende og interessant. Det er også mulig å snakke med noen for å finne ut av løse trådene. Arbeidslivskontaktordning kan brukes til det også. Ta kontakt så vil vi føre deg til den rette personen.
Norges Døveforbund
v/ Arbeidslivsutvalget
Petter Noddeland, sekretær

E-post:  petter@doveforbundet.no
Mob: 414 10 959
Skype: petter.noddeland

Facebook_light Arbeidslivskontakt