Støtt oss

Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonto er 8200 06 08072. Store og små gaver mottas med takk.

SMS

Gi kr 100 ved å sende sms «tegn100» til 2160.
Gi kr 200 ved å sende sms «tegn200» til 2160.

Gi via web;

Skattefradrag

I 2015 gis det fradrag for gaver fra 500 kroner og opptil 20 000 kroner. Dette innebærer opptil 5 600 kroner i fradrag på skatten. For at du skal få skattereduksjon for din gave til Norges Døveforbund krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

Hvis du ønsker å få skattefradrag er det ønskelig at du oppgir personsnummer i kommentarfeltet ved overføring til vår gavekonto 8200 06 08072 innen 31. desember for regnskapsåret 2015. Ellers så kan du ta kontakt med regnskap@doveforbundet.no NB! I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men Norges Døveforbund behandler all personinformasjon strengt konfidensielt.

Tusen takk for at du støtter Norges Døveforbund

gavekonto-300x230 Støtt oss

Ved at du bidrar hjelper du oss med å kjempe for døve og hørselshemmedes rettigheter, tilgang til tegnspråk og

Gaver til NDF gir deg skattefradrag
Er gavene samlet mellom 500 kr og 20 000 kr i året, vil du kunne trekke fra 27 % på skatten.