Våre fokusområder

Tegnspråk som offisielt språk

 • norsk tegnspråk er anerkjent som et offisielt, norsk språk, men fortsatt mangler vi språkloven.

Akutt tolk

NDF jobber for en døgnåpent tolketjeneste og i første omgang har vi fokus på å utvikle en døgnåpent akuttolktjeneste.

Nødtjenesteløsning

Norges Døveforbund jobber med

Tegnspråkopplæring

Norges Døveforbund jobber med

Teksting

NDF joobber for undertekster på alle TV-kanaler, kanaler på nett-TV og videosnutter fra de ulike mediehus på sosiale medier i helt døgn.

Norges Døveforbund jobber interessepolitisk sammen med våre utvalg;

 • Arbeidslivsutvalget
 • Foreldre- og oppvekstutvalget
 • Seniorutvalget
 • Tolkeutvalget
 • KODA-utvalget

Les mer om våre utvalg

Vi har også Norges Døveforbunds Ungdom  – NDFU en seksjon under NDF (Norges Døveforbund).

Våre arbeidsområder 2016-2019

Norges Døveforbund gjennom 100 år

Fram til 1980 dreide vår kamp seg i stor grad om retten til utdanning, arbeid og tekniske hjelpemidler. I de siste 20 årene har kampen i større grad dreid seg om anerkjennelse av tegnspråk og retten et tilgjengelig samfunn.

I 1997 hadde vi bare teksttelefon og begrensede rettigheter til tolk. Etter iherdig pågang er taket på antall tolketimer fjernet, teksttelefon er snart byttet ut med pc, mobil og nettbrett, norske kinofilmer tekstes og store deler av direktesendte tv-programmer tekstes og tegnspråktolkes.

Men kampen er ikke over, vi kjemper blant annet for at norsk tegnspråk skal bli et offisielt språk, bredere kulturtilbud på tegnspråk, bedre forhold for integrerte barn i barnehage og skole, eldre døve skal få tilgang til tegnspråklig miljø på sykehjem, best mulig TV-tilbud og retten til tolk døgnet rundt.

– Sissel Gjøen, interessepolitisk rådgiver

Hva har vårt arbeid siden 1918 ført til?

 • Teksttelefon
 • Tilgang til tolk
 • Direktesendte tv-programmer tekstes og tegnspråktolkes
 • Tegnspråkopplæring og tegnspråkkurs
 • Tegnspråk i skolene
 • Tilgang til tekniske hjelpemidler
 • Enhetene Teater Manu, Ål Folkehøyskole, Døves Media
 • Tegnspråktolk og skrivetolk utdannelse