Slack-for-iOS-Upload Foreldre spør, foreldre svarer! Foreldretelefonen.

Har du et døvt eller hørselshemmet barn? Da har du sikkert mange spørsmål som du gjerne skulle hatt svar på

Eller trenger du bare noen å snakke med? Foreldre- og oppvekstutvalget til Norges Døveforbund vet hvor viktig det er å snakke med andre foreldre. Vi vet hvor viktig det er å få forståelse for hvordan både foreldre og barn har det, og ikke minst få gode råd fra noen som har gått veien før deg. Derfor har Foreldre- og oppvekstutvalget fått en egen foreldretelefon. Utvalget har medlemmer med ulik kompetanse og bredt nettverk, vi vil derfor ha mulighet til å sette deg i kontakt med de vi mener kan gi deg et best mulig svar.Temaer vi vet mange lurer på, og som vi kan hjelpe deg med, kan være:- rettigheter til hørselshemmede barn.
– pedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole
– spørsmål rundt opplæring i og på tegnspråk (§2-6)
– kursmuligheter for foreldre og nettverk
– hørselstekniske hjelpemidler og teknisk utstyr
– fritid
– familieliv
– aktiviteter

Du treffer oss på tlf 97 13 05 14. Du kan både ringe og sende SMS. Vi har selvfølgelig taushetsplikt. Telefonen går på rundgang mellom foreldrene i utvalget.

Du kan finne oss på Facebook_light Foreldre spør, foreldre svarer! Foreldretelefonen.Twitter_light Foreldre spør, foreldre svarer! Foreldretelefonen.

Hvor kan foreldre og fagfolk lære tegnspråk?

  • Statped, i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, tilbyr det modulbaserte opplæringsprogrammet Se mitt språk, som er et 40 ukers opplæringstilbud for foreldre/foresatte til barn med hørselshemning i alderen 0-16 år. Statped arrangerer 33 moduler og Ål arrangerer 7 moduler av de 40 ukene.
  • Statped tilbyr kurs i tegnspråk for ansatte i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har nedsatt hørsel.
  • I de største byene arrangerer døveforeningene tegnspråkkurs.
  • Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve tilbyr årskurs i tegnspråk.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU tilbyr ulike studier i tegnspråk (Se den enkelte høgskolen, universitet eller Utdanning.no for nærmere informasjon).
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU tilbyr bachelorutdanning i tegnspråk og tolking (Se de enkelte høgskolene, universitet eller Utdanning.no for nærmere informasjon).

Hentet fra sansetap.no