Lokalforeninger:

Norges Døveforbund har 22 lokallag (døveforeninger) og 2 fylkeslag. Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs, tegnspråkkurs og samtalegrupper, driver besøkstjeneste og hjelper medlemmene gjennom opplysningsarbeid. Lokalforeninger rekrutterer brukermedvirkere og driver lokalt påvirkningsarbeid. Noen lokalforeninger driver prosjekter som har fått midler fra ExtraStiftelsen via Norges Døveforbund.

Lokallag

Leder

Kontaktperson

Epost

Hjemmeside

Sosiale medier

1. Akershus Døveforening Terje Karlsen Email www.akershusdoveforening.com  Facebook_light Lokallag
2. Aust-Agder Døveforening Herdis Larsen Haldorsen  Gerda Mikkelsen Email
3. Bergen Døvesenter Gunnar Hansen Rune Anda Email www.bgds.no  Facebook_light Lokallag
4. Drammen Døveforening Ryszard Sosna   Tore Alfredsen Email www.drammendf.no
5. Hallingdal Døveforening Geir Sætre Email  Facebook_light Lokallag
6. Haugaland Døvesenter Anita Helen Oksnes Email
7. Innlandet Døveforening Berthe Vangen Email www.innlandet-doveforening.com  Facebook_light Lokallag
8. Kristiansand Døveforening/Vest-Agder Døveforening Steinar Bekkevoll Email www.kdf.no
9.Møre og Romsdal Døveforening Beate E. Furland Harald Oppigård Email www.mrdf.no
10. Nord-Trøndelag Døveforening Nina Hauge Email
11. Norges Døveforbund – Stavanger(Stavanger DF) Britt Jøsang Hanne Kvitvær Email www.ndfstavanger.no  Facebook_light Lokallag
12. Oslo Døveforening Svein Arne Peterson Vidar R Sæle Email www.odf.no  Facebook_light Lokallag
13. Ringerike og Omegn Døveforening Inger Marie Lizama Email
14. Sogn og Fjordane Døveforening Randi Bydal Email
15. Telemark Døveforening Odd Paulsen Bjørn Egil Hammerlund Email www.tedf.no  Facebook_light Lokallag
16. Tromsø Døveforening Marina L. Mehlum Email  Facebook_light Lokallag
17. Trondheim Døveforening Tore Solem Solveig Fremstad Email www.trondheimdf.no  Facebook_light Lokallag
18. Vestfold Døveforening Finn Arild Thordarson Email www.vdf.no  Facebook_light Lokallag
19. Salten Døveforening  under Døves Fylkeslag Nordland
20. Narvik Døveforening  under Døves Fylkeslag Nordland  Facebook_light Lokallag
21. Helgeland Døveforening  under Døves Fylkeslag Nordland
22. Østfold Døveforening Rune Ohrstrand Email

 

Fylkeslag

Leder

Kontaktperson

Epost

Hjemmeside

Sosiale medier

1. Døves Fylkeslag Nordland og Salten Døveforening Daniel Mosti Email www.dflnordland.org  Facebook_light Lokallag
2.Døves Fylkeslag Troms Jorid Fagerli Email  Facebook_light Lokallag