ndflogo Prosjekter 2187535585 Prosjekter

Siden 1997 har Norges Døveforbund gjennomført mer enn 100 prosjekter via Extrastiftelsen. Prosjektbiblioteket finner du her

NDF ønsker å drive med prosjektvirksomhet, da det fremmer organisasjonens interessepolitiske arbeid. Vi ser at prosjekter, indirekte og direkte fører til bedre livskvalitet for døve og tunghørte. Forbundets målsetting med prosjekter er å fremme likestilling for døve og tunghørte i samfunnet, samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. NDF ønsker å initiere til prosjekttiltak som er i tråd med forbund ets arbeidsprogram innen blant annet tegnspråk, utredning, forskning, interessepolitikk, brukermedvirkning, likestilling, informasjon, rettigheter, tilgjengelighet og andre dagsaktuelle temaer som angår døve.

NDF inviterer eksterne fagmiljøer, lokallag av NDF og andre samarbeidspartnere som arbeider med og/eller for døve til å søke ExtraStiftelsen om prosjektmidler gjennom NDF. Vi ønsker å oppnå kontakt med instanser og enkeltpersoner som har ideer til prosjekter som kan bidra til gjennomføring av forbundets målsetninger.

Prosjektkoordinator i NDF – Petter Noddeland – petter.noddeland@doveforbundet.no

Nåværende prosjekter

i 2016 har vi 19. prosjekter, hvorav 12 er nye og 7 fortsetter

Nye prosjekter

1.Norges Døveforbund: Evaluere teksting og tolking på tv
– Undersøke hvilket utbytte døve/hørselshemmede har av teksting og tegnspråktolking på TV – og sammenligne de to.2. Norges Døveforbund: Hjelp! Barnet mitt hører ikke!
– Førstehjelpsfilmen til foreldre med døve og hørselshemmede barn

3. Finn Thordarson AS: Informasjon om demens på tegnspråk

-Lage god informasjon om demens på tegnspråk, til døve eller døve pårørende. Gjøre det tilgjengelig på internett og DVD.4. Vestfold Døveforening: Rådgivingstjeneste døve/hørselshemmede
-Etablering av rådgivingstjeneste i Vestfold for døve og hørselshemmede etter modell fra Oslo, Trondheim og Bergen.5. Norges Døveforbund: Tegnspråkbarnehage for alle
-Tegnspråk som en ressurs i vanlige barnehager

6. Finn Thordarson AS: Foreldrene som lærte sine barns språk

-Dokumentarfilm om foreldrene til døve barn, erfaringer fra de som idag har voksne barn, følge «nye» foreldre over 3 år.
7. Oslo Døveforening: Mellomtolk
-Utrede og kartlegge mellomtolking som løsning for personer som ikke har tilstrekkelig språk til å gjøre rede for seg.8. Teater Manu: Teater Live Streaming
-«Streamet live teater for å øke synlighet og tilgjengelighet»9. Døvekirken: Tegnspråkpoesi og tegnspråksalmer
-Samling og utvikling av tegnspråkpoesi og tegnspråksalmer til fest og hverdag10. Vestfold Døveforening: Veien tilbake til et fellesskap
-Skape et sosialt tilbud for døvblitte eller sterkt hørselshemmede i Vestfold som ikke kan tegnspråk.

11. Statped: Venner for livet – på tegnspråk.
-Boka «Venner for livet» er om døve barn. Vi lager tegnspråkversjon av boka slik at den blir tilgjengelig for døve barn.

12. Norges Døveforbund: 8 døve og døvblitte forteller
-Hvordan er det å leve et liv som døv eller døvblitt i et hørende samfunn? En bok med dybdeintervju av 8 døve/døvblitte

Flerårige prosjekter som fortsetter i 2016

13. Statped Sør-Øst: Helsetegn
Gi hørselshemmede barn en trygg opplevelse i møtet med helsevesenet14. Oslo Døveforening: Bedre vilkår for døve innvandrere
-Avdekke behov, utfordringer og finne ut hvordan gruppen døve innvandrere i Oslo og Akershus, kan få bedre livsvilkår.

15. Statped Midt-Norge Visuell musikk for døve ører

-Hørselshemmet ungdom fra hele landet skaper musikk på egne premisser16. Statped Midt-Norge: Kreft Tegn
-Lage informasjon om kreft på tegnspråk til døve pasienter og pårørende samt kommunikasjonshjelp til helsepersonell17. Statped Midt-Norge: iFinger med tegnspråk
-Lage et program der man kan få automatisk oversatt ord i en norsk tekst til tegnspråk ved å klikke på ordet.

18. Finn Thordarson AS: Infofilm på tegnspråk om psykisk helse
-Informere og øke bevisstheten rundt psykisk helse/psykiatri hos døve og hørselshemmede. Empowerment som ideologi.

19. Statped Midt-Norge: Mobbing er vondt
-Lage film og tilpasse nettsted om mobbing – tilpasset døve barn og unge med tegnspråk

Prosjektbibliotek hentet fra Extrastiftelsen her

2016

Norges Døveforbund Bergen Internasjonale Tegnspråkfestival Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Døves historie–bevaring og tilgjengelighet Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Eldre døve i Vestfold og Telemark Vestfold Forebygging
Norges Døveforbund Foreldrene som lærte sine barns språk Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Grunnbok om norsk tegnspråk Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Hjelp, en tegnspråktolk i klassen min! Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Informasjon om demens på tegnspråk Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Informasjonsmateriale Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund MANU POPUP – Dans og substans Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Mellomtolk Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund MineTegn på mobile enheter Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Rådgivningskontor Hedmark Forebygging
Norges Døveforbund Tegnspråkbarnehage for alle Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Tegnspråklig teater Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråkpoesi og tegnspråksalmer Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund TegnStart på nett Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Veiledningshefte for døve i arbeidslivet Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Venner for livet – på tegnspråk Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund 8 døve og døvblitte forteller Landsdekkende Rehabilitering

2015

Norges Døveforbund Bedre vilkår for døve innvandrere (2013-1-356) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Evaluere teksting og tolking på TV Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Foreldrene som lærte sine barns språk Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Helsetegn (2013-1-351) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Hjelp! Barnet mitt hører ikke! Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund iFinger med tegnspråk (2013-3-176) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Infofilm på tegnspråk om psykisk helse (2013-3-177) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Informasjon om demens på tegnspråk Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Kreft tegn (2013-3-170) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Mellomtolk Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Mobbing er vondt (2013-3-178) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Rådgivingstjeneste døve/hørselshemmede Vestfold Forebygging
Norges Døveforbund Teater Live Streaming Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråkbarnehage for alle Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Tegnspråkpoesi og tegnspråksalmer Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Veien tilbake til et fellesskap Vestfold Rehabilitering
Norges Døveforbund Venner for livet – på tegnspråk Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Visuell musikk for døve ører (2013-3-169) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund 8 døve og døvblitte forteller Landsdekkende Rehabilitering

2014

Norges Døveforbund Bedre vilkår for døve innvandrere (2013-1-356) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund En døv elev – og så? (2013-1-366) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Grunnskole for tegnspråklige elever (2013-1-370) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Helsetegn (2013-1-351) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Hva er lyd? (2012-3-309) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund iFinger med tegnspråk (2013-3-176) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Infofilm på tegnspråk om psykisk helse (2013-3-177) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Kreft tegn (2013-3-170) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Mobbing er vondt (2013-3-178) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegninfo (2013-1-371) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Tegnreise (2012-3-311) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråkbok på iPad (2013-1-352) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Visuell musikk for døve ører (2013-3-169) Sør-Trøndelag Rehabilitering

2013

Norges Døveforbund Forprosjekt videoarkiv norsk tegnspråk (2012-3-312) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Grenseløs fritid (2011-1-336) Sør-Trøndelag Forebygging
Norges Døveforbund Haptisk erstatter noe av det tapte synet (2011-1-337) Vestfold Forebygging
Norges Døveforbund Hva er lyd? (2012-3-309) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Ord og uttrykk fra hørselsområdet (2011-3-164) Vestfold Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnreise (2012-3-311) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråk er et språk! (2012-1-318) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund TegnWiki (2011-3-159) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund TOBRU-tolkebruker (2011-3-161) Vestfold Rehabilitering

2012

Norges Døveforbund Extrafilm på tegnspråk (2011-3-162) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Grenseløs fritid (2011-1-336) Sør-Trøndelag Forebygging
Norges Døveforbund Haptisk erstatter noe av det tapte synet (2011-1-337) Vestfold Forebygging
Norges Døveforbund Hviskeleken på ordentlig (2011-1-338) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Ord og uttrykk fra hørselsområdet (2011-3-164) Vestfold Rehabilitering
Norges Døveforbund Stopp volden – DVD på tegnspråk (2010-3-292) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråklig ressurs for nye innbyggere (2009-1-329) Sør-Trøndelag Forebygging
Norges Døveforbund TegnWiki (2011-3-159) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund TOBRU-tolkebruker (2011-3-161) Vestfold Rehabilitering

2011

Norges Døveforbund Animasjons på tegnspråk (2010-3-294) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Det hjelper å snakke om det (2010-3-295) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Døves erfaring som foreldre (2010-1-363) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund En barnebok med tekst og bilder. (2009-3-169) Vestfold Rehabilitering
Norges Døveforbund Oversettelse av test til tegnspråk (2009-3-177) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Stopp volden – DVD på tegnspråk (2010-3-292) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråklig ressurs for nye innbyggere (2009-1-329) Sør-Trøndelag Forebygging
Norges Døveforbund Utrydningstruede fortellinger (2010-3-291) Landsdekkende Rehabilitering

2010

Norges Døveforbund Bemann Norge også med funksjonshemmede! (2008-1-297) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund En barnebok med tekst og bilder. (2009-3-169) Vestfold Rehabilitering
Norges Døveforbund Mine tegn (2008-3-266) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Oversettelse av test til tegnspråk (2009-3-177) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnordbok på iPhone (2009-3-168) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråklig ressurs for nye innbyggere (2009-1-329) Sør-Trøndelag Forebygging
Norges Døveforbund Ut i jobb – jobbsøkerkurs for døve (2009-3-170) Oslo Rehabilitering

2009

Norges Døveforbund Arbeidsgivers erfaring med døve ansatte (2008-1-302) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Bemann Norge også med funksjonshemmede! (2008-1-297) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Det er min kropp 2 (2008-1-301) Sør-Trøndelag Forebygging
Norges Døveforbund Kunnskapsdatabase – døve og døvhet (2007-1-87) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Mine tegn (2008-3-266) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Småbarnstegn (2008-1-311) Oslo Forebygging

2008

Norges Døveforbund Deafpower – en underavdeling av Manpower (2007-1-91) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Døve i transport- og logistikkyrker? (2007-3-82) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund Døves møte med helsevesenet hva så (2007-1-83) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Døves rettssikkerhet (Teateroppsetting) (2007-1-90) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Helsereise for døve til Spania (2007-1-89) Nordland Forebygging
Norges Døveforbund Kunnskapsdatabase – døve og døvhet (2007-1-87) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Samlivs-dvd på tegnspråk (2006-1-340) Oslo Forebygging

2007

Norges Døveforbund Hørselshemmede gründere? (2006-3-321) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund Informasjon på tegnspråk (2006-1-342) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Samlivs-dvd på tegnspråk (2006-1-340) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Tegnspråkmanus, videreutvikling (2006-3-319) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund Veien tilbake til arbeidslivet (2006-1-345) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund 2.språk American Sign Language (2006-3-326) Oslo Rehabilitering

2006

Norges Døveforbund Arbeidstilbud til døvblitte (2005-3-176) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund CODA barn i barnehage (2005-1-344) Buskerud Forebygging
Norges Døveforbund Digitalisering av video (2005-1-335) Buskerud Forebygging
Norges Døveforbund Døves medborgerskap (2003-2-110) Oslo Forskning
Norges Døveforbund Er det kult å være døv ungdom? (2003-1-338) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Fremmedspråklige og «Se mitt språk» (2004-1-349) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Hørende barn med døve foreldre (2004-3-299) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Idrettstegn på CD-ROM (2005-3-181) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråk tilgjengelig på nett (2005-1-346) Oslo Forebygging

2005

Norges Døveforbund Aktivt liv og selvbestemmelse (2003-3-188) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Døves medborgerskap (2003-2-110) Oslo Forskning
Norges Døveforbund Er det kult å være døv ungdom? (2003-1-338) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Fremmedspråklige og «Se mitt språk» (2004-1-349) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Hørende barn med døve foreldre (2004-3-299) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Snakk med oss! (2004-3-298) Buskerud Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråklig teatermanus (2004-3-305) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund Tegnspråkmiljøet i skolen (2003-1-337) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Trafikkopplæring på tegnspråk (2004-3-304) Sør-Trøndelag Rehabilitering
Norges Døveforbund Veien til et yrkesvalg (2004-1-348) Møre og Romsdal Forebygging
Norges Døveforbund Økt kunnskap om diabetes (2004-3-301) Landsdekkende Rehabilitering

2004

Norges Døveforbund Aktivt liv og selvbestemmelse (2003-3-188) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Digitalt tegnspråkbibliotek (2003-3-187) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Døves medborgerskap (2003-2-110) Oslo Forskning
Norges Døveforbund Er det kult å være døv ungdom? (2003-1-338) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Tegnspråkmiljøet i skolen (2003-1-337) Landsdekkende Forebygging

2003

Norges Døveforbund Rådgivningskontor hørselshemmede (2002-1-365) Hordaland Forebygging

2002

Norges Døveforbund Bedre livskvalitet (1999-3-171) Hordaland Rehabilitering
Norges Døveforbund Bridge for døve (2001-1-245) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Døves medborgerskap (2001-2-178) Landsdekkende Forskning
Norges Døveforbund ODF – bare for «norske» døve? (2001-1-239) Oslo Forebygging
Norges Døveforbund Unge døvblittes muligheter (2001-3-153) Møre og Romsdal Rehabilitering

2001

Norges Døveforbund Barn med cochlea implantat (1998-2-265) Landsdekkende Forskning
Norges Døveforbund Bedre kommunikasjon og trivsel (2000-3-149) Landsdekkende Rehabilitering
Norges Døveforbund Bedre livskvalitet (1999-3-171) Hordaland Rehabilitering
Norges Døveforbund Medfødt hørselstap (1998-2-304) Oslo Forskning
Norges Døveforbund Søsken og tegnspråk (2000-1-223) Nordland Forebygging
Norges Døveforbund Økt døvekompetanse i kommunene (2000-3-150) Landsdekkende Rehabilitering

2000

Norges Døveforbund Barn med cochlea implantat (1998-2-265) Landsdekkende Forskning
Norges Døveforbund Bedre livskvalitet (1999-3-171) Hordaland Rehabilitering
Norges Døveforbund En bedre hverdag for døvblitte (1999-3-172) Møre og Romsdal Rehabilitering
Norges Døveforbund Forebygge seksuelle overgrep (1999-1-229) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Informasjon om Døve-Ungdomsforbund (1999-1-226) Landsdekkende Forebygging
Norges Døveforbund Medfødt hørselstap (1998-2-304) Oslo Forskning
Norges Døveforbund Møteplass i nord (1999-3-169) Nordland Rehabilitering

1999

Norges Døveforbund Barn med cochlea implantat (1998-2-265) Landsdekkende Forskning
Norges Døveforbund Kommunikasjon for døvblitte (1997-3-134) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund Medfødt hørselstap (1998-2-304) Oslo Forskning
Norges Døveforbund Teaterstykket Emma (1998-1-464) Landsdekkende Forebygging

1998

Norges Døveforbund Kommunikasjon for døvblitte (1997-3-134) Oslo Rehabilitering
Norges Døveforbund Møteplass i Nordland (1997-1-233) Nordland Forebygging
Norges Døveforbund Årsaker til nedsatt hørsel (1997-2-171) Landsdekkende Forskning