Spørreundersøkelser

/Spørreundersøkelser

LANDSOMFATTENDE KARTLEGGING AV NEDVERDIGENDE, TRAKASSERENDE ELLER STIGMATISERENDE YTRINGER («HATYTRINGER»)

Dette er et tema som Norges Døveforbund mener er svært viktig og som vi mangler kunnskap om. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer som er over 18 år til å være med i undersøkelsen, for å bidra med innsikt om utbredelse og omfang av hatytringer. Forskere ved Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning [...]

mars 17, 2016 |

Erfaring med å fungere som døv tolk – spørreundersøkelse

Prosjektet "Døv tolk" ønsker at døve som har fungert som tolk, svarer på denne spørreundersøkelsen. Oslo Døveforening, i samarbeid med Statped sørøst, har ansvar for dette prosjektet som er finansiert av Extrastifltesen gjennom Norges Døveforbund. Denne spørreundersøkelsen er en del av prosjektet "Døve tolker". Vi ønsker bl.a. å kartlegge hvilke [...]

februar 19, 2016 |