En stor begivenhet for tegnspråkbrukere!

Gratulerer til Norsk hermetikkmuseum i Stavanger!Fra 20.juni kan du laste ned en guidet en tur på hermetikkmuseet på tegnspråk til iPad eller smarttelefon.

Samarbeidsprosjektet mellom hermetikkmuseet og Statped er nå avsluttet. Prosjektet er helt i tråd med Statpeds samarbeidsavtale med Språkrådet. Den oppfordrer til å gjøre tegnspråk tilgjengelig i det offentlige rom.Fra venstre: Kristine S. Vidvei (Statped), Ingrid Tjemsland (Norsk Hemetikkmuseum) og Petter Sørensen (Statped).

13227128_10154314647134939_7544082757493507085_n Lansering av Norsk hermetikkmuseum i tegnspråkversjon.