Arbeiderpartiet har tatt initiativet og inviterte flere organisasjoner til å holde et innlegg om sine synspunkter, som de kan ta det med i deres parti program for kommende stortingsperiode 2017-2021.Norges Døveforbund var blant de organisasjonene som ble invitert til å holde et innlegg.Vi la fram 5 punkter som vi syns er viktig:

1. Rett til språk.
Vi i NDF ser at døve, hørselshemmede og hørende barn ikke får tegnspråk automatisk selv om de har rett på det. De møter mange hindringer. Vi vil at det skal bygges opp flere skoler og barnehager som har tilgang til tegnspråk, slik at barna får mulighet til å utvikle tegnspråket.
2. Sykehjem
Eldre døve i dag blir ofte plassert på sykehjem med bare hørende som ikke kan tegnspråk. Der har de ikke tilgang til et språklig og sosialt miljø, noe som vil påvirke helsen negativt. De skal ha mulighet til å bo på sykehjem hvor både beboere og ansatte behersker tegnspråk. Det må derfor bygges flere sykehjem for tegnspråklige. Eldre døve må også ha rett til å velge sykehjem selv.3. Akutt-tolketjenesten.
Vi krever at det skal bygges ut en akutt-tolketjenesten. Tjenesten skal gi tolk i akutte situasjoner. Hvilket betyr at døve og hørselshemmede som møter på alvorlige situasjoner får tolk, som for eksempel ved fødsel, ulykker osv. Dette er noe som Norges Døveforbund tenker som et første skritt. Vi må først få en akuttordning på plass og så kan vi kjempe for at hele tolketjenesten blir døgnåpen.

4. Nødmelding.
I dag har mange land en nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede på plass i form av en applikasjon, for eksempel i Danmark, Island og Sverige. Hvis døve er først på et ulykke sted eller blir utsatt for en ulykke, får de raskt hjelp. Vi har ikke noe tilsvarende i Norge. Justisdepartementet har utredet ulike tekniske løsninger i mange år uten å ha iverksatt noe. Teknologien er på plass. Vi kan få til en applikasjon her i Norge i løpet av kort tid.

5. Teksting på tv.
Vi vil at alle programmer skal tekstes hele døgnet både på nett og tv.