som vedtatt på landsmøtet 27.-29. mai

ndflogo Norges Døveforbund har sendt inn fem ulike resolusjoner til ulike komiteer på Stortinget og departmenter.

Norges Døveforbund har sendt inn fem ulike resolusjoner til ulike komiteer på Stortinget og departmenter.

Vi håper det blir fulgt opp.

Les resolusjonene her;

Til Helse-og omsorgsdepartmentet;

Eldre døve og hørselshemmede må sikres mot språklig og sosial isolasjon

Til Justisdepartmentet;

Nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede

Til Arbeids- og sosialdepartmentet;

Rapport om helhetlig gjennomgang av tolkeområdet og døgnåpen akutt-tolk

Til Kunnskapsdepartmentet;

Rett til språk

Til Statsminster Erna Solberg og kopi til de politiske partiene

Utredning og kunnskapsstatus om tegnspråkets og dets språkbrukere

På vegne av Norges Døveforbunds landsmøte.

Hedvig Sinnes, forbundsleder

Petter Noddeland, fungerende generalsekretær