Kan du ikke benytte vanlig telefon og har ikke teksttelefon? NDF har ikke direkte tekstelefonnummer lengre.

Du kan klikke på linken under for å registere deg og få lastet ned programvare til datamaskin. Teksttelefontjenesten 149 er en tjeneste Telenor leverer, og som driftes og bemannes av Call-It AS. Norges Døveforbund ikke direkte tekstelefonnummer lengre og man kan ikke ny per idag – så hvis døve/hørselshemmede ønsker å ringe til represjonen til Norges Døveforbund så ringer dere dette nummeret 23 31 06 30 via teksttelefon/bildetolk eller sender mail til post@doveforbundet.no, eller bruk kontaktskjemaet for å kontakte rette vedkommende.

Telenor er den eneste på markedet som tilbyr teksttelefon. Fra 6. desember 2014 er den nye tjenesten for pc med nedlastet programvare åpen for alle. Gamle terminaler, som Diatext IV, betjenes nå på ny plattform.

Har du ikke teksttelefon? Du kan registere deg her; 

Mer informasjon om 149 og teksttelefon

På en teksttelefon foregår kommunikasjonen skriftlig i stedet for ved hjelp av tale. Tekst og tale kan også kombineres.Teksttelefontjenesten er en tjeneste Telenor leverer, og som driftes og bemannes av Call-It AS. Det er gratis å ringe til 149, og samtalen blir først taksert når det oppnås kontakt på tilringt nummer.

Takst for vanlige samtaler innen Norge er kr 0,70 pr. påbegynt 2.minutt. Til mobiltelefon og andre spesialnumre gjelder andre priser. Samtaler til utlandet følger fastlagte takster.

-149 for vanlige samtaler.
-1412 kun for nødsamtaler (tilsvarer samtaler til 110, 112, 113). Det gis prioritert ved formidlingssentralen.

En samtale til 149 blir betjent av en kundeveileder på formidlingssentralen. Denne fungerer da som et verktøy i samtaler mellom teksttelefonbrukere og vanlig hørende. Kundeveileder leser fortløpende tekst til den hørende og skriver tilbake alt som blir sagt til den hørselshemmede. Teksttelefonbrukere kan også snakke selv hvis ønskelig.  Alle kundeveiledere på 149 og 1412 er profesjonelle hurtigskrivere som formidler alle samtaler på et nøytralt grunnlag. Alle kundeveiledere har taushetsplikt.
Mer informasjon: http://www.call-it.no/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=116