VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND

Vedtektene er vedtatt på Landsmøtet i 2013 og er et dokument som bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. Vedtektene sier noe om organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen osv. I Norges Parkinsonforbund har vi kun ett sett med vedtekter. De gjelder både for fylkes- og lokalforeninger, forbundets sentrale ledd og for alle andre deler av organisasjonen.

Vedtekter 2013

Arbeidsprogram

NDFs arbeidsområder

Handlingsplan

Årsmeldinger