Seniorutvalget
Toralf Ringsø (leder), Unni Gran, Ingrid Bodin, Jon Pettersen, Bjørn Stensvoll (forbundsstyrets representant) og Petter Noddeland (sekretær).

NDF har alltid tatt vare på døve seniorer. Aktiv aldring innebærer arbeid, god helse, sosialt liv og selvstendighet. Å velge hvor man vil bo, ha nærhet til både familie og tegnspråkmiljø skal være en rett. Den teknologiske utvikling må også komme eldre døve til gode.
Målsettinger i handlingsplanperioden

• Få lovfestet rett til å velge sykehjemsplass/omsorgstjenester. Vi mener at eldre døve skal få lov til å velge et sted med tegnspråklig miljø slik at de får informasjon på den måten som de er vant med hele livet.
• Skape flere og bedre tegnspråklige miljøer på sykehjem/omsorgstjenester. Herunder også hjemmehjelp som kan tegnspråk.
Tiltak utover handlingsplanperioden
• Sikre eldre døves rettigheter, likestilling og tilgjengelighet i samfunnet.
• Likepersonsmidler til besøkstjeneste – mer informasjon og bevisstgjøring av denne tjenesten. Spesielt til gruppen eldre døve som ikke kommer til lokale tilstelninger.
• Skape ulike møteplasser og temakurs for seniorer
Petter Noddeland, sekretær. petter.noddeland@doveforbundet.no

Facebook_light Seniorutvalget