For å fokusere på satsningsområder for organisasjonen, er det opprettet ulike utvalg. Norges Døveforbund har i dag seks utvalg. De seks  utvalgene er arbeidsliv, barn og ungdom (NDFU), oppvekst og skole, seniorpolitisk samt tolke utvalg og KODA utvalg.  Disse har et overordnet ansvar innenfor sine respektive områder i landsmøteperioden, og har egne mandater for sin virksomhet.

Arbeidslivsutvalget:

Leder: Julia Anh Thu Ølmheim
Medlem: Knut Loe Dønnessen
Medlem: Rene Stub-Christiansen
Medlem: Tone-Britt Handberg
Medlem: Jia Lin
Forbundsstyrets resp: Finn Arild Thordarson

Petter Noddeland, sekretær. petter@doveforbundet.no

Facebook_light Utvalg klikk her for å gå til handlingsplansperioden 2016-2019

Foreldre- og oppvekstutvalget:

Leder: Ketil Vestrum Einarsen

Aina Therese Fossum, sekretær. aina.fossum@doveforbundet.no

Facebook_light Utvalg Twitter_light Utvalg

Seniorutvalget:

Leder: Toralf Ringsø
Medlem: Unni Gran
Medlem: Jon Pettersen
Medlem: Ingrid Hoff Bodil
Styrets resp: Bjørn Stensvoll

Petter Noddeland, sekretær. petter@doveforbundet.no

Facebook_light Utvalg

Tolkeutvalget:

Leder: Hilde Haualand
Medlem: Margareth Hartvedt
Medlem: Jessica Pedersen Belisle Hansen
Medlem: Ingeborg Skaten
Medlem: Gianni Zullo

Petter Noddeland, sekretær. petter@doveforbundet.no

KODA-utvalget

Jubileumskomite 2018:

Leder: Bjørn A. Kristiansen (generalsekretær)
Medlem: Hanne B. Kvitvær
Medlem: Sonja M. Holten
Medlem: Mira Zuckermann
Medlem: Martin Berhovde

Petter Noddeland, sekretær. petter@doveforbundet.no