Trine S. Austbø er en av de veldig aktive i flyktningkrisen, spesielt er hun aktiv for a° fa° til en informasjonspakke for døve flyktninger. Intervjuet ble publisert i Døves Tidsskrift nr 06-2015, få med deg intervjuet her:
Flyktningkrisen: Døve flyktninger velkommen!

Døves Tidsskrift er et medlemsblad for medlemmer av Norges Døveforbund, bladet utkommer åtte ganger i året med aktuelle saker, både lokalt og nasjonalt, samt internasjonalt. Ønsker du å motta Døves Tidsskrift? Du kan melde deg inn som medlem her.